Zakres Działalności

Nadzory inwestorskie i zarządzanie przedsięwzięciem inwestycyjnym w zakresie budowy mostów, dróg, budownictwa specjalistycznego, mieszkaniowego i hydrotechnicznego,
Pełnienie zastępstwa inwestycyjnego,
Pełna obsługa w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej dla zamówień publicznych oraz dla inwestorów prywatnych,
Uzyskanie dokumentów realizacyjnych - decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę,
Przeglądy techniczne budynków i obiektów budowlanych,
Opinie i ekspertyzy w zakresie technicznym budynków i budowli,
Ocenianie i badanie stanu technicznego wszelkich budynków i budowli.