Inwestycje Zrealizowane

NADZORY INWESTORSKIE :

modernizacja ulic 26 Kwietnia ok. 3 km

modernizacja ulic Matejki ok. 1,5 km

modernizacja ulic Wojska Polskiego ok. 2,0 km

modernizacja ulic Skrzyżowanie Santocka – Witkiewicza z modernizacją ul.Santockiej na odc. ok. 700 m

budowa kładki dla pieszych nad ul. Wilczą w Szczecinie – dla Inżyniera Miasta,

budowa wiaduktu nad drogą nr 3 – obwodnica drogowa Goleniowa w ciągu drogi nr 6 – dla DODP Szczecin,

remont kapitalny mostu granicznego przez rzekę Odrę w Krajniku Dolnym – dla DODP Szczecin.

zespół budynków przy ul. Kleeberga – Berlinga oraz ul. Krasińskiego – Łuczniczej w Szczecinie,

modernizacja wiaduktu nad linią PKP w Gryfinie,

osiedle mieszkaniowe w Szczecinie Zdrojach,

modernizacja mostów przez rz. Odrę i Regalicę w ciągu drogi krajowej A-6,

budowa budynków: mieszkalnego i handlowo-biurowego przy ul. Tkackiej,

prace wykończeniowe mostu przez rz. Wartę w Gorzowie Wlkp.

budowa budynków dla Spółdzielni Mieszkaniowej Widok,PEŁNIONE FUNKCJE INŻYNIERA KONTRAKTU I INŻYNIERA REZYDENTA NA ZADANIACH:

budowa obwodnicy m. Kobylanka, Morzyczyn, Zieleniewo w ciągu drogi krajowej nr 10

przebudowa autostrady A6. Odcinek węzeł Klucz-Węzeł Kijewo

przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 102 w m. Międzyzdroje

modernizacja drogi krajowej nr 10 na odcinku Szczecin – Stargard Szczeciński od km 0+000 do 5+980

budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 107 wraz z przebudową skrzyżowania dróg nr 103 i 107

przebudowa drogi wojewódzkiej nr 107 wraz z budową obwodnicy Kamienia Pomorskiego

modernizacja drogi krajowej nr 6 Goleniów – Nowogard na odcinku Kikorze – Olchowo;

modernizacja fermy krów mlecznych w ZZD Kołbacz
PEŁNIENIE ZASTĘPSTWA INWESTYCYJNEGO:

trasa Zamkowa w latach 1978-2000 –cztery mosty: dwa o rozpiętości przęseł 127 m i dwa o rozpiętości przęseł 134 m. Całkowita długość trasy 2600 m po głównym kierunku plus Węzeł Wyszaka,

modernizacja przeprawy promowej Centrum i przebudowę ul. Władysława IV, w zakresie budowli hydrotechnicznych, budynków, dróg i instalacji w Świnoujściu,

budynek ZUS w Szczecinie,

pływalnia Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie ,

baza przeładunków Asfaltu dla firmy NYNAS w Szczecinie.PRZEGLĄDY I EKSPERTYZY TECHNICZNE:

przeglądy szczegółowe wiaduktów w ciągu drogi A-6

ocenę wytrzymałości pali oraz ekspertyzę zbiorników dla Papierni Skolwin,

orzeczenie o stanie technicznym podziemnej części pylonów zadaszenia Teatru Letniego w Parku Kasprowicza,

orzeczenie o stanie technicznym ziemnej przechowalni ziemniaków w Scholastykowie,

orzeczenia o stanie technicznym wiaduktów dla Z. Ch. Police.

przeglądy pięcioletnie z założeniem ksiąg obiektu dla ZPO DANA w Szczecinie na zlecenie Delegatury Ministra Skarbu Państwa

przeglądy pięcioletnie z założeniem ksiąg obiektu dla SM WIDOK w Szczecinie

przeglądy pięcioletnie z założeniem ksiąg obiektu dla ZZD KOŁBACZ

 

 

 


 

budowa drogi ekspresowej S3 Szczecin – Gorzów na odcinku Pyrzyce – Myślibórz

budowa południowej obwodnicy m. Stargard Szczeciński - w ciągu drogi krajowej nr 10 na odcinku węzeł „Lipnik-węzeł „Święte” od km 40+489,55 do km 53+920,18

rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 156 Mostkowo – Barlinek odcinek od km 10+170 do km 18+656

przebudowa dróg
- gminnych w miejscowości Nieborowo.