Logo

bulwar piastowski
IMG_9792a
Kry-1
Kry-3
previous arrow
next arrow

Strona główna

Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych TRAKT w Szczecinie Sp. z o.o. jest firmą inżynierską specjalizującą się w zarzadzaniu projektami i nadzorem inwestorskim w budownictwie komunikacyjnym i ogólnym. Głównymi Zleceniodawcami są podmioty publiczne tj. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządy Dróg, Gminy, Starostwa i Urzędy.

Misja

Misją Przedsiębiorstwa Budowy Tras Komunikacyjnych TRAKT w Szczecinie Sp. z o.o. jest świadczenie swoim klientom usług, z zakresu zarządzania inwestycjami, o wysokim standardzie, stając się na rynku rzetelnym, wiarygodnym i godnym polecenia partnerem.

Firma

Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych TRAKT w Szczecinie Sp. z o.o. jest spółką, w której 100% udziałów należy do Skarbu Państwa.

Obecnie Spółka podlega pod Ministerstwo Aktywów Państwowych, a nadzór nad Spółką wykonuje Pełnomocnik Wspólnika.

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS, pod nr 0000313140, Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS,

Wysokość kapitału zakładowego: 600 000,00 zł.

Historia

Historia Spółki w pigułce:

   • 1978 r. rozpoczęcie działalności jako Dyrekcja Rozbudowy Miasta Szczecinie
   • 1978 – 31.03. 1989 r. Zakład Budżetowy pn. Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji – Oddział Budowy Tras Komunikacyjnych
   • 01.04.1989 r. – 31.12.1990 r. Przedsiębiorstwo Państwowe pn. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych – Oddział Budowy Tras Komunikacyjnych
   • 01.01.1991 r. – 30.09.2008 r. Przedsiębiorstwo Państwowe pn. Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych TRAKT w Szczecinie
   • 01.10.2008 r. Spółka z ograniczona odpowiedzialnością pn. Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych TRAKT w Szczecinie Sp. z o.o.

 

Od początku swojej działalności Spółka pełni usługi w zakresie zarządzania kontraktami i nadzoru inwestorskiego. Spółka koncentruje swoją działalność głównie na inwestycjach drogowych i mostowych. W dorobku Spółki znalazły się również inwestycje hydrotechniczne, rolnicze i kubaturowe.

Czym się zajmujemy

   • Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu
   • Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego
   • Rozliczanie Kontraktu
   • Przygotowanie dokumentacji przetargowej
   • Przeprowadzenie procesu przetargowego
   • Wsparcie w wyborze odpowiednich wykonawców robót
   • Koordynację odbioru inwestycji
   • Sporządzanie ocen stanu technicznego
   • Wykonywanie przeglądów obiektów budowlanych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego

 

W ramach usług dysponujemy wysoko kwalifikowana kadrą techniczną i prawną.

Kontakt

Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych TRAKT w Szczecinie Sp. z o.o.

ul. Eneregtyków 9

70-656 Szczecin

Tel. 91 46 24 406, fax. 9146 24 802, e-mail: sekretariat@trakt.szczecin.pl

NIP: 852-060-10-81, REGON: 005473476

 

Praca w TRAKT

Jeżeli w tym momencie nie posiadamy oferty, która Cię interesuje zostaw swoją aplikację w naszej bazie wypełniając formularz aplikacyjny

Oferta:

Inspektor nadzoru branży elektrycznej

Miejsce pracy:

Szczecin

Wykształcenie:

Wyższe

góra