Logo

Nasze realizacje

Przebudowa autostrady A6. Odcinek węzeł Klucz – Węzeł Kijewo

Przebudowa ulicy Łukasińskiego w Szczecinie na odcinku od ul. Taczaka do ul. Topolowej

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie torowisk tramwajowych wraz z siecią trakcyjną w ciągu komunikacyjnym: Energetyków-Gdańska-Basen Górniczy wraz z pętlą Basen Górniczy w ramach realizacji projektu pn. Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku granica województwa – Buszkowo

góra